Opening titles


LINK: http://vimeo.com/4222013This animation was done for a project in school, the issue was develop the opening credits sequence for the David Lynch's movie "The elephant man". The technique is totally analogic cut-out animation..

Aquesta animació va ser feta per un projecte de classe, el tema era desenvolupar els títols de crèdit d'entrada per a la pel·lícula de David Lynch "The elephant man". La tècnica emprada és analògica fent servir cartolines retallades.

Esta animación se hizo para un proyecto de clase, el tema era desarrollar los títulos de entrada para la película de David Lynch "The elephant man". La técnica és analógica usando cartulinas recortadas.

Lovely Geometry

Some illustration works for children. As simple as geometric shapes adapted for being animals and sportsman.

Alguns treballs d'Il·lustració per a nens. Tan simple com formes geomètriques adaptades per ser animals i esportistes

Algunos trabajos de ilustración para niños. Tan simple como formas geométricas adaptadas para ser animales y deportistas.

Bluebeard (江戸時代)

Here you can see some illustrations done for the illustrated book "Bluebeard". It's a French literary folktale written by Charles Perrault. The tale tells the story of a violent nobleman in the habit of murdering his wives and the attempts of one wife to avoid the fate of her predecessors. 

The challenge in this project was present the same story written by Perrault in a different context the Edo period in Japan. Working hard with the visual narrative properties which belongs to this visual lenguage.Aquí podeu veure algunes il·lustracions fetes per al llibre il·lustrat "Barbablava". Es tracta d'un conte popular francès escrit per Charles Perrault. El conte narra la historia d'un noble acostumat a matar a les seves dones i els esforços d'una d'aquestes per tal de tenir un destí diferent.

El repte en aquest projecte era plasmar la mateixa història escrita per Perrault en un context diferent, el del periode d'Edo al Japó, així com aprofundir en les capacitats narratives pròpies d'aquest llenguatge visual.


Aquí podéis ver algunas ilustraciones hechas para el libro ilustrado "Barbazul". Se trata de un cuento popular francés escrito por Charles Perrault. El cuento narra la historia de un noble acostumbrado a matar a sus mujeres y los esfuerzos de una de ellas para conseguir otro destino.

El reto de éste proyecto era plasmar la misma historia escrita por Perrault en un contexto distinto, el de el periodo de Edo en Japón, así como profundizar en las capacidades narrativas propias de ese lenguaje visual.

CataclysmThis is an image done for school which pretends explain the concept of cataclysm.


Aquesta és una imatge feta per l'escola que pretén explicar el concepte de cataclisme.


Ésta es una imagen hecha para la escuela que pretende explicar el concepto de cataclismo.