MexicoThis illustration was ordered by In.mobil, an industrial design Studio located in Mexico. In.mobil was finishing a prototype of a wood table, called Maria, which would have an illustration on top.


They asked me how an illustrator from Barcelona would reflect the mexican folk culture. So here it's my solution. One of the typical characters that can be seen in the day of the deads shown through the filter of the extremely colorful Hochai art .

Aquesta il·lustració va ser encarrregada per In.mobil, un estudi de disseny industrial situat a Mèxic. In.mobil estava acabant el prototip d'una taula de fusta, anomenada Maria, la qual duria una il·lustració que n'ocuparia la part superior.

Em van demanar com un il·lustrador de Barcelona podria mostrar el folklore mexicà en aquesta imatge. I bé trobem un dels típics personatges propis del dia dels morts presentat a través del filtre de l'extremadament acolorit art Hochai.
Esta ilustración fue encargada por In.mobil, un estudio de diseño industrial situado en Mexico. In.mobil estaba terminando el prototipo de una mesa de madera, llamada Maria, que tendría una ilustración en la parte superior.

Me preguntaron como un ilustrador de Barcelona podría mostrar el floklore mejicano en esa imagen. Y bien aquí mi propuesta. Uno de los típicos personajes del dia de los muertos presentado a través del filtro de el extremadamente colorido arte Hochai.

No hay comentarios:

Publicar un comentario