Real life
Here some real life sketches, the aim was capture the moment using just one line.


Aquí alguns dibuixos del natural, l'objectiu era capturar el moment emprant un sol traç.


Aquí algunos dibujos del natural, el objetivo era capturar el momento usando tan solo un trazo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario